بخشنامه10_99

🔶 بلامانع بودن صادرات گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام توسط مباشرین بخش خصوصی طرف قرارداد بدون پرداخت عوارض صادراتی تا تاریخ 1399/03/01

لینک مستقیم دانلود بخشنامه