بخشنامه گمرک تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1402

🔹با مصوبه هیات وزیران، حقوق ورودی ۴ درصدی واردات برای ۴۴ کالای اساسی در گروه‌های کالایی شامل گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا، جو، گوشت قرمز و گوشت مرغ به یک درصد کاهش یافته است.

Rate this post