بخشنامه گمرک تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1402

فایل فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

🔹بروزرسانی و اصلاح فایل ارزش کالاهای صادراتی

♦️فایل جدید ارزش حاوی آخرین ارزش های پایه صادراتی سه ساله گذشته است.

🔹اضافه شدن تاریخ ثبت در فایل ارزش کالاهای صادراتی

♦️ملاک بررسی ارزش و اجرای آن تاریخ مصوبه می باشد

آخرین فایل فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

3/5 - (2 امتیاز)