بخشنامه گمرک تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1402

شیوه نامه قیمت گذاری ارزی و ریالی کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی اعلام شد

شیوه نامه های تایید و تمدید مجوز ثبت سفارش وقیمت گذاری ارزی و ریالی کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی و همچنین اولویت دهی تخصیص ارز کالاهای کشاورزی تدوین شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، در جلسه ای که در دفتر معاونت بازرگانی با حضور  محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و مدیران این حوزه با بخش خصوصی مرتبط (هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی،هیات مدیره انجمن غلات، انجمن خوراک دام و دبیر کارخانجات نهاده های دامی) برگزار شد با توجه به اعلام تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰۰ریالی توسط رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا و ارسال ۴۱۶کد تعرفه گمرکی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی با لحاظ دو اصل رشد تولید و کاهش تورم و همچنین نظر به محدودیت در تامین منابع ارز ترجیحی و الزام ارسال نظر دستگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی پس از بحث و تبادل نظر بسیار و جمع‌بندی نهایی  انجام شد و از این پس شیوه نامه های ذیل مبنای اقدام خواهند بود.
۱_شیوه نامه اولویت دهی (نظر دستگاه) تخصیص ارز کالاهای کشاورزی
۲_شیوه نامه تایید و تمدید مجوز ثبت سفارش
۳_شیوه نامه قیمت گذاری ارزی و ریالی کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی

بنا بر این گزارش شیوه نامه قیمت گذاری ارزی و ریالی کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به شرح زیر است:
۱_قیمت ارزی کالاهای مورد نظر به صورت ماهانه توسط کمیته ارزی تعیین و ابلاغ می گردد:
اعضای کمیته ارزی شامل:
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی (دبیر کمیته)
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی
مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت جهاد کشاورزی
نماینده گمرک ج.ا.ا
نماینده وزارت اطلاعات ج.ا.ا
نماینده سازمان اطلاعات سپاه
نماینده سازمان بازرسی کل کشور
نمایندگان تشکل های ذیربط در بخش خصوصی
نماینده اتاق بازرگانی ایران
تبصره۱: مصوبات کمیته در پایان هر جلسه با رای اکثریت (حداقل ۵رای)قابل اجرا و ابلاغ می باشد.
تبصره ۲:کمیته ارزی به صورت ثابت در اولین سه شنبه هر ماه شمسی تشکیل می گردد.

۲_قیمت ریالی کالاهای مورد نظر در صورت نیاز به صورت فصلی و با در خواست بخش خصوصی و یا معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر اسناد و مدارک ارسالی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد پیگیری و بازنگری بر اساس ضوابط و مقررات قیمت گذاری کالاهای وارداتی آن سازمان قرار خواهد گرفت.

Rate this post