🔶 ابلاغ تکالیف قانونی گمرک در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی

احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و وکیل و نماینده

معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد

کشف جعل و اظهار کذب معاملات صوری

👆

🔶 ممنوعیت صادرات فرآورده های نفتی توسط سازمان اموال تملیکی

 

لینک مستقیم دانلود بخشنامه