🔶 حذف شرط استعلام کتبی در خصوص ساخت داخل

👆

🔶 فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 22 دی 98

👆

🔶 اعلام فهرست 15  شرکت متقاضی که فرآیندهای شیوه نامه را طی نموده و مورد تایید کمیته قرار گرفته است و مشمول شیوه نامه اجرایی طرح فعالان مجاز اقتصادی (AEO )  جهت اعطای تسهیلات مصوب می باشند

 فهرست تسهيلات مصوب جهت فعالان مجاز اقتصادی

امکان ارائه ضمانت نامه بانکی با سر رسید یک ساله بابت حقوق ورودی در هر زمان از سال امکان پذیر می باشد

 امکان ارائه ضمانت نامه بانکی با سر رسید 7 مرداد 99

 ترخیص کالا در مسیر سبز

👆

بخشنامه249_98

🔶 ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک و فلورین تا پایان دی 98

🔸 فهرست صادرکنندگان مجاز به صادرات کاشی و سرامیک و فلورین و تعرفه های مجاز

 

لینک مستقیم دانلود بخشنامه