اصلاح دستورالعمل جامع  نحوه اخذ ضمنانت نامه بانکی در تمام رویه های گمرکی در سال ۱۴۰۲

🔹 تسهیلات گمرک جهت اخذ ضمانت نامه حقوق ورودی موضوع ماده ۶ قانون امور گمرکی با کاهش مبلغ حداقل ضمانت نامه

حهت مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک نمایید.