بخشنامه گمرک تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1402

وزیراقتصاد: رسوب کالا در گمرکات باید به کمترین زمان ممکن برسد

خاندوزی:
🔹طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی، مجوز ترخیص کالا باید هفت روزه صادر شود.

🔹در کوتاه‌ترین زمان ممکن اگر اسناد کامل باشد باید ترخیص از سوی گمرکات صورت گیرد و رسوب کالاها در انبارهای گمرک به کمترین زمان ممکن برسد.

📌دستور خاندوزی برای ترخیص ۷ روزه کالا از گمرک

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

🔹طبق مصوبه هیات مقررات زدایی مجوز ترخیص کالا باید ۷ روزه صادر شود.

🔹پس از اعلام‌ نتیجه و صدور مجوز، گمرک باید کمتر از ۴۸ ساعت کالا را ترخیص کند.

Rate this post