بارنامه سند اصلی انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار است، در اصطلاح بین المللی بارنامه کشتی را BILL OF LANDING و بارنامه کامیون را CMR می نامند.

انواع بارنامه

  • بارنامه هوایی
  • بارنامه دریایی BILL OF LADING
  • بارنامه راه آهن
  • بارنامه کامیون
  • بارنامه سرتاسری
  • رسید پستی
  • بارنامه حمل دربستCHARTER PARTY BILL OF LADING

مندرجات بارنامه

تعداد و علامت کالا MARK AND NUMBER

تعداد کانتینر NO OF CONTAINERS

شرح بسته ها و کالا ها DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS

وزن ناخالص کالا GROSS WEIGHT

اندازه MEASUREMENT

نام و آدرس فرستنده کالا SHIPPER

نام و آدرس گیرنده کالا  CONSIGNEE

بندر مبدا بارگیری محموله PORT OF LOADING

بندر مقصد حمل  PORT OF DISCHARGE

نام کشتی حمل OCEAN VESSEL NAME

بارنامه دریایی

بارنامه توسط شرکت کشتیرانی ارائه می گردد و معمولا در چند نسخه صادر می گردد ، در واقع بارنامه سند مالکیت کالا است ، بارنامه به نام هر کس می تواند صادر شود و آن را ناخدا یا نماینده ناخدا یا نماینده حمل می تواند امضا کند.

در صورتی که در بارنامه عبارت RECEIVED FOR SHIPMENT درج شده باشد به این معنی است که کالا جهت حمل دریافت شده ولی به معنی بارگیری کالا در مبدا نیست . در صورتی که ON BOARD روی بارنامه درج شود یعنی به طور قطعی کالا حمل گردیده است.

بارنامه CLEAN چیست

اگر کالایی که برای حمل به کشتی داده می شود از لحاظ ظاهری و بسته بندی سالم باشد این بارنامه را CLEAN  می نامند.

وضعیت پرداخت کرایه حمل در بارنامه ها به دو صورت زیر است:

FREIGHT PREPAID یعنی کرایه حمل در مبدا  حمل پرداخت شه است

FREIGHT PAYABLE AT DESTINATION کرایه حمل در مقصد پرداخت خواهد شد

بارنامه هوایی AIR FRIEGHT NOTE, AIR WAY BILL

در بارنامه هوایی اطلاعات زیر درج می گردد:

تاریخ پرواز

شماره پرواز

مهر پرواز

شماره بارنامه

و بارنامه هوایی برای شرکت صادر کننده FOR CARRIER و برای گیرنده کالا FOR CONSIGNEE و فرستنده کالا FOR SHIPPER صادر می گردد.

از آنجایی که ترخیص کالا و مراحل کار در گمرکات متفاوت است ، برای انجام خدمات گمرکی در فرودگاه ها با گروه بازرگانی ابراهیمی مشاوره کنید.

بارنامه سراسری THROUGH B/L

بارنامه سراسری به این معنا است که از مبدا ترخیص تا گمرک مقصد کالا توسط چند نوع وسیله حمل و نقل ارسال می گردد

بارنامه راه آهن RAIL WAY BILL

این نوع بارنامه ها غیر قابل معامله و انتقال است. کالاهایی که بارنامه راه آهن دارند یاز این سه مرز زیر دریافت می شوند

  1. کالاهایی که  از اروپا به ترکیه و سپس از طریق مرز رازی وارد ایران می شود
  2. کالاهایی که از اروپا از طریق ترانزیت به شوروی حمل می شوند و از مرز جلفا وارد ایران می شوند
  3. کالاهایی که از مرز میرجاوه به زاهدان می روند

بارنامه دربست CHARTER B/L

هنگامی که وسیله حمل را شخص ثالثی اجاره کند بارنامه به صورت چارتر صادر می گردد

برای اطلاع از صحت بارنامه خود می توانید با گروه بازرگانی ابراهیمی مشاوره نمایید.