اسناد مورد نیاز برای خرید خارجی

 • کارت بازرگانی
 • پروفورما
 • ثبت سفارش
 • بیمه نامه
 • گواهی استاندارد
 • گواهی مبدا
 • گواهی بازرسی
 • عدل بندی
 • بارنامه
 • کد اقتصادی

در این بخش می خواهیم به توضیح استاندارد بپردازیم

هدف استاندارد

هدف استاندارد کاهش انواع مختلف کالاها و اندازه ی محصولات و توجه به نوع مخصوصی از کالاها است که دارای حداکثر کیفیت لازم باشند

استاندارد کردن در کاهش هزینه ها موثر است؟

خریدار کالاهای استاندارد  شده می تواند به قیمت پایین تری کالای استاندارد شده را خریداری نماید.چون هزینه بازرسی و ساخت کالای استاندارد،پایین تر و کیفیت کالای استاندارد شده مشخص میباشد.

سازمان های صادرکننده گواهی استاندارد کدامند؟

در کشور ایرانوظیفه صدور گواهی استاندارد به عهده ی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی می باشد.سری استاندارد ISO حداقل کیفیت مورد قبول دنیای تجارت است.

بازرسی کالا

در گذشته خریدار و فروشنده در زمان مبادله کالا باید حضور می داشتند و مسئولیت بازرسی کمیت و کیفیت کحصول را شخصا به عهده می گرفتند.امروزه این نظارت توسط موسسه های بازرسی کننده انجام می شود

تعریف سوریانس

سوریانس به مجموعه عملیات (بازرسی-بازبینی-بررسی-نمونه برداری-اندازه گیری-آزمایش و..)توسط موسسه بازرسی یا بازرس گفته می شود

انجام بازرسی می تواند در محل تولید-بسته بندی-انبار فروشنده-گمرک یا ابندر مبدا گمرک مقصد صورت گیرد.محل و زمان بازرسی باید به طور روشن در قرارداد خرید یا اعتبار اسنادی ذکر گردد.

وظایف و مسئولیت شرکت های سوریانس کننده

شرکت های سوریانس کننده باید دقت کافی را در امر بازرسی داشته باشند و طبق مفاد قرارداد خرید و اعتبار اسنادی اقدام کنند

شرکت سوریانس کننده فقط در صورتی که کالا یا خدمات مورد بازرسی مطابق با شرایط قرارداد و اعتبار اسنادی بود می تواند نسبت به صدور گواهینامه سوریانس اقدام کند و آن را به تایید اتاق بازرگانی محل صدور گواهی برساند.

هدف بازرسی کمیت و کیفیت

 • تائید مطابقت کیفیت کالا
 • تائید مطابقت کمیت کالا
 • تائید محل ساخت یا تولید
 • تائید مناسب بودن بسته بندی
 • گواهی بازرسی
 • گواهی بازرسی یا گواهی سوریانس سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی کننده بین المللی یا ایرانی صادر می گردد و این گواهی بازرسی تایید می کند کالای حمل شده با کالای ثبت سفارش شده یکسان است.