اموال تملیکی و ستاد اجرائی بابت کالا وارداتی چکار میکنند

ستاد اجرایی فرمان امام یا به اختصار EIKO در دو بخش اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی(در زمینه صنعت وتجارت داخلی و خارجی فعال است) فعالیت می‌نماید.کلیه ی اموالی که به موجب قانون به تملک و تصرف در می آید ،را مرکز کالای متروکه که با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری میکند.که پیش ازانقلاب جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه به عهده خود گمرک بود.

انبارهای سازمان اموال تملیکی مملو از کالای قاچاق است

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» کالاهای قاچاق و ممنوعه را جمع آوری میکند ، تعیین تکلیف کالاهای متروکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیزبه عهده همین سازمان است و ستاد اجرایی فرمان امام کالاهای قاچاق بلاصاحب راجمع آوری میکند

کالای غیر استاندارد و غیر بهداشتی و یا مغایر شئون مذهبی و ملی منهدممیگردند. که این حدود 20 درصد کالاهایی استکه به سازمان اموال تملیکی ارجاع دادهمی شود

بخشی از اوال جمع آوری شده نزد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی: 1 دستگاه سواری اعم از متروکه، قاچاق، ضبطی قضایی و  گمرکی

سازمان اموال تملیکی معتقد است  یک سوم کالاهای وارداتی قاچاق است .

Rate this post