با استفاده از شماره کدینگ به سامانه گمرک الکترونیکی وارد می شوید.

مرحله ی اول دور اظهاری واردات با دریافت اطلاعات از سامانه ثبتارش شروع می شود. شما در سامانه ثبتارش یک شماره پیگیری ثبتارش دریافت می کنید که با ورود به سامانه الکترونیکی گمرک این شماره را وارد کرده، اگر می خواهید بدون شماره ثبت سفارش این کار را انجام دهید باید به گمرک مراجعه نمایید.

اگرمایلید اطلاعات را ابتدا به صورت دستی در اظهارنامه وارد نمایید و سپس در سیستم درج کنید می توانید اظهارنامه را در قسمت مشخص شده پرینت بگیرید.

ورود اطلاعات اظهارنامه در خانه های 8، 11، 14، 15

فیلد شماره 8 اظهارنامه: کدینگ گیرنده است که باید با کدینگ صاحب کالا در قبض انبار الکترونیکی برابر باشد

در فیلد 11 اظهارنامه : کد کشور طرف معامله که با حروف اختصاری مشخص شده را انتخاب می کنید. در فیلد 15 اظهارنامه (کشور صادر کننده) و در فیلد 16 (کشور مبدا) را وارد می کنید

در فیلد 14 اظهارنامه باید کدینگ اظهار کننده کالا را وارد نمایید

در فیلد 18 اظهارنامه: هویت و ملیت وسیله حمل در هنگام ورود را انتخاب می کنید.

در فیلد 20 اظهارنامه شرایط تحویل را مشخص می کنید

در فیلد 22 اظهارنامه نوع ارز را مشخص می کنید

در انتخاب نوع پرداخت دقت کنید

در فیلد 25 نحوه حمل  و در فیلد 27 محل تخلیه در انبارهای گمرک را معرفی می نمایید

در فیلد 29اظهارنامه  نام گمرک ورودی را وارد می نمایید.

در فیلد شماره 31 اظهارنامه ، کد ثبت سفارش و تاریخ ثبت از ثبتارش دریافت می شود . این فیلد 31 برای هر قلم کالا پر میشود پس جمع کل بسته ها را وارد ننمایید.

قسمت نام برند ، نوع برند  و ثبت برند ومدلکالا را از روی اسناد پر کنید این قسمت در بخش دایره ارزش و استاندارد مورد بررسی قرار می گیرد

با دریافت شماره قبض انبار از کارمندان انبار ووارد کردن شماره قبض انبار و شرح تجاری کالا را وارد نمایید.

در فیلد شماره 43 نو یا مستعمل بودن کالا را مشخص نمایید.

در فیلد 44 اظهارنامه شماره فاکتور و تاریخ فاکتور به میلادی را وارد کنید

شماره مانیفست در قبض انبار ثبت شده

در قسمت ثبت عدل بندی 11111111 را وارد کنید

در فیلد 47 اظهارنامه : خانه 041: ماخذ مربوط به قلم کالا- در خانه 042: جمع کل هزینه ها به جز مالیات و جریمه و عوارض- در خانه 047: مالیات بر ارزش افزوده تنها کافی است عدد آن را واردکنید

برای ذخیره سازی اطلاعاتدکمه ی ثبت ویرایش کالا را می زنید

مرحله بعدی اضافه کردن مدارک است ، حجم فایل باید از 200 کیلو بایت کمتر باشد دقت کنید به ازای هر عنوان یک سند بارگزاری می شود.

قوانین و توافق نامه ها را تائید می کنید

وبه قسمت تائید نهایی می روید

در این قسمت اسناد بارگزاری شده و اطلاعات اظهارنامه را مشاهده می کنید

روی دریافت شماره سریال و عطف کلیک می کنید

دور اظهاری با بارنامه

ابتداوارد سامانه گمرک می  شوید و گزینه ی دور اظهاری واردات با بارنامه را انتخاب می کنید

 در گام بعدی بارنامه را مشاهده می کنید در صورت اشتباه در بارنامه شرکت حمل باید آن را ویرایش کند

در ادامه همانطور که در بالا گفته شد اظهارنامه را تکمیل می نمایید.