با ارائه فرم ثبت سفارش وزارت بازرگانی به همراه پیش فاکتور به گمرک مراجعه می شود .

اظهارنامه تحت عنوان ورود موقت تنظیم می شود

اسنادی که باید ضمیمه شود عبارت است از:

پروانه بهره برداری وتحد تولیدی (مجوز صنعتی)

فرم ثبت سفارش

پیش فاکتور

گواهی مبدا راجع به بهداشت کالا حسب مورد

صورت ریز بسته بندی packing list بر حسب مورد

بروشور (در مورد مواد شیمیایی) حسب مورد

کاتالوگ (در مورد کالا ) حسب مورد

وکالت نامه برای اظهار کننده

گواهی های مربوط به استاندارد کالا که پس از نمونه برداری در گمرک صادر گردیده و سایر گواهی ها حسب مورد

کالای ورود موقت مشمول تشریفات گمرکی مسیر سبز یا زرد در ارزیابی با پذیرش مدیریت خطر در گمرک نمی شود و باید کاملا به صورت ملموس ارزیابی بشود

برای اینکه در تشخیص کالای ورود موقت در برگشت با مشکل مواجه نشود ، جزئیات کالا ثبت و ضبط می شود تا در بازگشت از کشور قابل شناسایی باشد .

تضمین حقوق ورودی به هر شکل که گمرک موافقت نماید صورت می گیرد .

جهت هرگونه مشاوره بازرگانی و گمرکی و ترخیص کالا می توانید با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل نمایید