توجه داشته باشید که ارز به تمام کالاها تخصیص نمیابد. کالاها در سه گروه 1 و 2 و 3 قرار گرفته اند. بر اساس این گروه کالایی و دسته بندی ارز مورد نیاز برای واردات، ارز مورد نیاز برای کالاهای گروه 1 از محل منابع ارزی بانک مرکزی به ارزش 23.5 میلیارد دلار تامین خواهد شد و ارز مورد نیاز برای واردات گروه کالایی دوم از محل ارز صادراتی غیر نفتی در سامانه نیما به مجموع 20 میلیارد دلار تخصیص ارز صورت می گیرد. و ارز کالاهای اولویت سوم از محل ارز صادرات غیر نفتی در سامانه سماصا به ارزش 8.5 میلیارد دلار تخصیص ارز صورت خواهد گرفت.

تخصیص ارز بانکی:گروه1

ارز گروه 1 از طریق سیستم بانکی انتقال پیدا می کند. برای کالاهای اساسی مثل کاغذ روزنامه و محصولات خوراک های دامی ارز 3800 ای تخصیص می گیرد و بقیه کالاهای اساسی ارز با نرخ 4200 معادل یورو یا یوان و لیر تخصیص میگیرد. شایانم ذکر است که ثبت سفارش دلاری نداریم. از آنجا که سوال در زمینه گروه بندی کالاها و نرخ تخصیص ارز زیاد است باید توجه شما را به این مساله جلب کنم که تنها 48 ساعت پس از ثبت سفارش نرخ ارز را اعلام می داریم و پایه و مبنا محاسبات گمرکی همان نرخ 4200 می باشد بدون توجه به اینکه ارزی که انتقال می دهیم چه نرخی باشد.

جهت تخصیص ارز بانکی با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه باشید.

تخصیص ارز در سامانه نیما :گروه2

گروه 2 مربوط به کالاهایی می باشد که ارز آن از طریق سیستم نیما انتقال پیدا می کند.

تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم

سامانه جدید به اسم سماصا برای تخصیص ارز گروه سوم مثل خودرو – موبایل-لوازم خانگی – لوازم ارایشی در حال راه اندازی است که حتی در صورت دارا بودن کد تخصیص ارز، ارز دادن به این نوع کالاها متوقف شده است

تخصیص ارز از طریق صادرات

محصولاتی از فصل 25 و 27 و 28 و 29 و 31و 38 و 39 و 40 و 26و 71 و 72و 76 و 78 و 79 و 80 و 81 مشخص شده اند که در صورت صادرات آنها ارز آنها فقط باید در سامانه نیما با نرخ 4200 به فروش برسد که لیست آن در پیوست می باشد (فهرست کالاهای صادراتی مشمول واریز و فروش ارز در سامانه نیما) – بقیه صادر کنندگان مجبور نیستند ارز خود را در سامانه نیما بفروشند. پس وارد کنندگانی که نتوانسته اند ارز از طریق نیما بگیرند عمدتا گروه کالایی سه می توانند اظهارنامه صادراتی این نوع افراد را بخرند و از ارز صادراتی کالاهای غیر نفتی استفاده نمایند.

چنانچه پورفرمای شما چند قلمی باشد و برخی از اقلام در گروه 1 برخی در گروه دو قرار داشته باشند باید پروفورم آن ها تفکیک گردد و در خواست دو ثبت سفارش مجزا و لذا دو بارنامه و اسناد مجزا به بانک ارسال گردد

جهت تخصیص ارز از ثبت سفارش و حواله تا ترخیص در خدمتتان هستیم.