تجار باید با قوانین امور گمرکی و ترخیص کالا و سیر تشریفات گمرکی(تنظیم اظهارنامه وارداتی ؛ مجوزهای لازم؛ اسناد لازم مانند بارنامه: فاکتور،گواهی مبدا و بیمه نامه، لیست بسته بندی؛ پرداخت مالیات های وارداتی؛ صدور پروانه سبز گمرکی ) آشنایی داشته باشند چرا که آخرین مرحله صادرات و واردات در تمامی کشورها امور گمرکی و تشریفات ترخیص کالا است.از طرفی هم تجار باید بدانند چه اسنادی برای ترخیص کالا در گمرک ارائه می گردد و از مفاهیم و هزینه های گمرکی آگاه باشند.گاهی اختلافاتی در گمرک رخ می دهد که باید با تسلط کافی و آشنایی با روال ترخیص کالا آن را حل نمود.ترتیبات اخذ مجوز و شناخت کالاهای مجاز،مشروط و ممنوع و مجوز گیری همه و همه اموری است که بازرگانی ابراهیمی به خوبی از انجام آن بر می آید.

1-انعقاد قرارداد میان خریدار و فروشنده

شرایطی که هنگام تصمیم گیری برای خرید خارجی خریدار باید تعیین کند :مقصد نهایی کالا،هزینه های گمرکی ،تشریفات گمرکی،پرداخت به شکل  FOB، CFR، CIF و... اخذ پروانه و مجوز های لازم

2-ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز واردات

بر حسب نوع کالا و تعرفه گمرکی خریدار اقدام به ثبت سفارش می کند.

ثبت سفارش و مجوزهای خرید

قبل از اینکه کالا به گمرک برسد و قبل از گشایش اعتبار،خریدار نسبت به ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز خرید اقدام می کند. ثبت سفارش فرمی است که در آن مشخصات خریدار و فروشنده کالا و مبلغ خرید و کشور ذینفع و .. مندرج است.کحتویات پروفرما با ثبت سفارش باید یکی باشد.

اظهارنامه کالاهای وارداتی و مندرجات آن

در اظهارنامه کالا مشخصات کلی کالا (نام کالا،تعرفه گمرکی، وزن و ...) درج می گردد و مجوز ترخیص کالا توسط گمرک ارائه می گردد .اسنادی که به همراه اظهارنامه باید ارائه گردد:اسناد خرید،گواهی مبدا،بارنامه،ترخیصیه، قبض انبار است.

مندرجات اظهارنامه کالای وارداتی

 1. نام صاحب کالا با آدرس کامل،شماره کارت بازرگانی،شماره کد اقتصادی
 2. مرز و گمرک ورودی کالا
 3. مبدا حمل وسیله حمل و کشور سازنده کالا
 4. شماره قبض انبار و تاریخ ورود کالا به انبار گمرک
 5. مشخصات کالا با ذکر تعداد و نوع بسته بندی و وزن خالص و وزن ناخالص
 6. ارزش کالا ( ارزش CIF کالا به علاوه حق ثبت سفارش )
 7. نوع ارز و نرخ ارز
 8. نام بانک گشایش کننده اعنبار
 9. مبالغ پرداختی ( حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض گمرکی، هزینه های گمرکی) این مبالغ مخارج گمرکی نام دارند.

گواهی مبدا چیست؟

گواهی مبداء(جهت کشورهای عربی،آسیایی و آفریقایی صادر میگردد)وفرم A ( جهت کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین) صادر میگردد.

گواهی مبداء یا فرمA توسط اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی صادر میگردد و مدارک صدور آن به شرح ذیل می باشد:

1-درخواست دارنده کارت بازرگانی که متقاضی صدور گواهی میباشد.(کارت بازرگانی الزاما باید دارای اعتبار باشد)

2-فتوکپی کارت بازرگانی

3-فاکتور فروش

4-اظهارنامه گمرکی

5-CMR(راهنامه بین المللی)

6- گواهی استاندارد یا بهداشت از سازمان های مربوطه

3-بیمه نمودن کالا

با شرکت های بیمه و به صورت ریالی می توانید با پرداخت هزینه بیمه بار خود را بیمه نمایید.

4-پرداخت وجه کالا به فروشنده خارجی

یکی از روش های رایج پرداخت اعتبار اسنادی است.خریدار وجه را به بانک می دهد و بانک با درخواست اسناد مورد نظر از فروشنده ،ترتیب پرداخت وجه کالا را انجام می دهد

5-ساخت، تهیه، حمل کالا از کشور مبدا

فروشنده مجوز صادرات را از کشور خود دریافت می کند.

اسناد حمل چه چیز هایی هست؟

بارنامه، فاکتور، گواهی مبدا، لیست بسته بندی و عدل بندی است.

6-تسلیم اسناد به بانک توسط فروشنده

مهمترین اسناد:بارنامه ، فاکتور، گواهی مبدا است

پس از اینکه فروشنده اسناد را ارائه کرد مبلغ را از بانک می گیرد (اگر اعتبارات نقدی باشد )در صورتی که اعتبارات یوزانس باشد طی مدت زمان معین شده وجه را دریافت می کند.

7-مراجعه به گمرک جهت ترخیص کالا

با در دست داشتن اسناد و ترخیصیه ،ترخیص کار به گمرک مراجعه و کالا را ترخیص می نماید.یک نوع ترم هم هست که وظیفه ترخیص کالا در گمرک مقصد به عهده ی فروشنده می باشد.

پرداخت مالیات واردات

مالیات ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند

 • قبل از رسیدن کالا به گمرک مثل حق ثبت سفارش کال
 • حین  مراحل گمرکی و ترخیص کالا شامل حقوق گمرکی،سود بازرگانی،عوارض گمرکی،هزینه های گمرکی

میزان مالیات بسته به نوع کالا ( تعرفه کالا ) دارد.

پروانه سبز گمرکی

گمرک پس از اخذ تمامی موارد ذکر شده شامل اسناد خرید و هزینه های گمرکی و مجوز های لازم سندی را جهت ترخیص کالا تحت عنوان پروانه سبز گمرکی صادر می کند.

پروانه سبز گمرکی مجوز بارگیری کالا از گمرک مقصد است و در درب خروج مهر می خورد و پس از صدور پروانه سبز گمرکی صاحب کالا یا ترخیص کار، کالا را از گمرک خارج می کند.از طرفی هم پروانه سبز گمرکی سند تسویه مالی با گمرک محسوب می گردد.