ارسال نمونه ظروف شیشه ای به اداره استاندارد جهت تعیین نوع و ماهیت ظروف شیشه ای و کریستال جهت اخذ حقوق گمرکی و ارزش کالا از سوی گمرک الزامی نیست.

گروه اقتصادی: سردار اشتری فرمانده محترم نیروی انتظامی، روز گذشته طی مصاحبه ای تلویزیونی، بر ضرورت هر چه بیشتر مبارزه با قاچاق کالا به منظور حمایت از صنایع و تولیدات داخلی تاکید کرده و اعلام داشتند بخشی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و بخشی دیگر، از مبادی غیر رسمی وارد می شود.

به گزارش بولتن نیوز، سردار اشتری تاکید کردند مبادی غیر رسمی در حال کنترل است، ولی مشکل اصلی در گمرک و بنادر است. به این معنا که گمرکات و بنادر کشور باید بیشتر کنترل شود. امری که رسیدن به آن، نیاز به راه طولانی است.

 به گفته فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان، ماه جاری، دو محموله ی بزرگ پارچه به میزان 23 کانتینر که از گمرک کیش تشریفات گمرکی آن انجام و از گمرک ترخیص شده بود، توسط پلیس هرمزگان کشف می شود. سپس مشخص شد که آن محموله، پارچه پولی استر و با ارزش نازل اظهار شده بود، ولی کالای مکشوفه پارچه های گران قیمت پرده ای و غیره بود که دارای ارزش مالی بالاست.

ایشان در ادامه می افزاید که یک ابر قاچاقچی ظروف شیشه ای پس از یک سال از ترخیص کالا دستگیر شده است. در خصوص این دستگیری باید اشاره کنیم که آقای س. ج ابر قاچاقچی شیشه طی کمتر از یک سال، با بیش از 1100 اظهار نامه، صدها کانتینر ظروف شیشه ای و کریستال را تحت عناوین درب پوش و ضایعات شیشه و شیشه فلاسک و غیره بدون اخذ نظریه آزمایشگاه استاندارد از گمرک خارج کرده و تخلفات گسترده ای در زمینه های مختلف گمرکی انجام داده که بدون تبانی با مدیران ارشد گمرک ممکن نیست.

یا به طور مثال، ارسال نمونه ظروف شیشه ای به اداره استاندارد جهت تعیین نوع و ماهیت ظروف شیشه ای و کریستال جهت اخذ حقوق گمرکی و ارزش کالا از سوی گمرک الزامی نیست. ولی این محموله ها بدون اخذ نظریه ی آزمایشگاه از گمرک خارج می شدند که ارتباطی به صاحب کالا نداشته و وقوع این تخلف بدون دستور مدیران گمرک ممکن نیست.

یا مثلا، محاسبه ی تفاوت وزن خالص و ناخالص شیشه که طبق مقررات بین 1 تا 8 درصد بوده ولی گمرک برای آن متخلفین، این تفاوت را 30 تا 40 درصد محاسبه می کردند؛ و صدها میلیارد تومان حقوق دولت را با این محاسبه ضایع کردند. نکته مهم اینجاست که همه این ها بدون دستور و نظریه ی گمرک مقدور نمی باشد؛ و یا با وجودی اینکه طی ده ها بخشنامه گمرک ایران که موید انجام بازبینی اظهار نامه ها قبل از خروج کالا از گمرک است، ولی در گمرکات هرمزگان این بخشنامه رعایت نمی شده و این امر هر کدام موجب ضایع شدن ده ها و بلکه صد ها میلیارد تومان از حقوق مسلم دولت شده است.

آیا به نظر شما صاحب کالا مقصر است؟ چرا تا کنون علیرغم تضییع نجومی حقوق دولت، هنوز یکی از مدیران ارشد گمرک جهت پاسخگویی احضار و دستگیر نشدند؟ این که ما هر روز در روزنامه ها می خوانیم که یکی از شرکت ها ورشکست و ده ها کارگر بیکار شدند ولی هرگز دنبال مقصرین و مسببین واقعی این ورشکستگی ها نمی رویم اما گناه را به گردن قاچاق و قاچاقچی مرهوم بیندازیم کافی است؟ مسئولیت ما می گردد؟

تصیع ده ها و بلکه صدها میلیارد تومان از حقوق مسلم دولت شد، ایا شما صاحب کالا مقصر است؟ چرا تاکنون علی رغم تصیع نجومی حقوق دولت هنوز یکی از مدیران ارشد گمرک جهت پاسخگویی احضار نشدند؟ اینکه ما هر روز در روزنامه ها می خوانیم که یکی از شرکت ها ورشکست و ده ها کارگر بیکار شدند ولی هرگز دنبال مقصرین و مسببین واقعی این ورشکستگی ها نمی رویم ولی گناه را بر گردن قاچاق و قاچاقچی موهوم بیندازیم کافی است و رافع مسئولیت ما می گردد؟

و یا شرکت مانند مدیا که هفته گذشته خبر آن در جراید بچاپ رسیده که صدها کانتینر لوازم خانگی را برای قرارداد پرداخت حقوق دولت تحت عنوان اجزاء و قطعات که حقوق گمرکی آن بسیار پایین است اظهار و بدون هیچ کنترل فیزیکی از مسیر سبز گمرکی عبور می دهد.

 آیا هیچ تولید کننده داخلی قادر به رقابت با چنین شرکتی است؟ و پس از کشف موضوع توسط پلیس قاچاق با اخذ جریمه 103 میلیارد تومانی پرونده بسته می شود، بدون اینکه به چگونگی ترخیص این کالا از گمرک توجهی بشود. آیا اینگونه اقدامات می تواند قدمی در تحقیق اقتصاد مقاومتی باشد؟

در حالی که بر اساس رای محکومیت تعزیرات حکومتی، صاحب کالا با ارائه 59 فقره پروانه گمرکی به صراحت اعلام می کند برای اینکه حقوق دولت را کمتر بدهد لوازم خانگی را بعنوان اجزاء و قطعات اظهار نموده و با رسیدگی دقیق مشخص می شود که سامانه جامع گمرکی دارای نقایص فراوان بوده و تجار با سوء استفاده از مسیر سبز گمرکی صدتا شرکت را به روز سیاه نشانده ولی تعزیرات حکومتی استان البرز اساسا به این موضوع ورود نکرده و فقط به جریمه 103 میلیاردی صاحب کالا بسنده کرده است.

به نظر می رسد تا زمانی که ما به معلول ها توجه کنیم و به علت ها، کمترین توجهی نکنیم، بدیهی است که عده ای از فرصت طلبان مانند چنین سازمانهایی، با سوء استفاده از سامانه جامع نظارت گمرکی، بعنوان ادارات نمونه در اقتصاد مقاومتی معرفی می شوند.