طبق گزارشات اعلام شده از طرف گمرک ایران

صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی طی 4 ماه گذشته 21.11% افزایش داشته

طبق اطلاعیات درج شده در پورتال گمرک میعانات گازی 8.77% کاهش یافته

صادرات کالاهای پتروشیمی 41.55% افزایش داشته

گمرک ایران اعلام کرد دلیل این خبر اشتباه عدم توجه کافی به متن قرارداده شده در پورتال گمرک بود ابتدا در سرفصل متن صادرات میعانات گازی و سایر اقلام با هم ارائه شده بود و نوشته شده بود که افزایش داشته و در ذیل آن مطلب به توضیح جز به جز آن پرداخته شده بود.