بوشهر- ایرنا- ناظر گمرکهای استان بوشهر گفت: سامانه لجستیک و خدمات پس از ترخیص کالا در گمرک بوشهر راه اندازی شد.

به گزارش ایرنا، بهنام نوروزی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: راه اندازی این سامانه در ادامه اجرای گمرک الکترونیک و سامانه جامع امور گمرکی است که با راه اندازی این سامانه شرکت های حمل و نقل موظف می شوند به صورت الکترونیک حامل های مورد نظر را برای محموله ای مشخص، به گمرک معرفی کنند.
وی بیان کرد: دیگر مزیت این سامانه ارائه برخط گزارش کامل حامل هایی که برای ورود به گمرک در صف انتظار و یا در مسیر خروج از گمرک قرار دارند به گمرک است.
نوروزی گفت: با راه اندازی این سامانه اسناد کاغذی که قابلیت تغییر و از بین رفتن دارند، کمتر در گمرک مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیرکل گمرک بوشهر با بیان اینکه این سامانه به منظور تکریم ارباب رجوع و صاحبان کالا راه اندازی شده گفت: با ایجاد این سامانه اطلاعات پروانه، مراحل توزین و عملیات خروج کالا به صورت شفاف در اختیار صاحبان کالا قرار می گیرد.
وی یادآور شد: همچنین ایجاد این سامانه کمک شایانی برای تشخیص کالاهایی که به صورت قانونی از مبادی رسمی وارد کشور می شوند را برای دستگاههای نظارتی و نیروی انتظامی فراهم می کند.