انتقال گمرک به مبادی خروجی و ورودی منطقه آزاد اروند+فیلمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان، معاون سرمایه گزاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت: از این پس شهروندان آبادانی و خرمشهری به صورت رسمی می توانند از مزایای اعلام شده در مناطقه آزاد بهره ببرند.

محمدرضا معتمدی افزود: افتتاح گیتهای محدوده منطقه آزاد اروند به منزله تکمیل و نهایی حصار و جاری شدن همه قوانین و مقررات مناطق آزاد در اروند است.

وی خاطرنشان کرد: استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در دروازه های ورودی و خروجی آغازی برای تحول و رشد اقتصادی در آبادان و خرمشهر خواهد بود.

دروازه های گمرک از هجدهم اردیبهشت با حضور اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد در ورودیهای منطقه آزاد اروند مستقر شد.