عصر اعتبار- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: باید روند موجود در گمرک برای تحول در اقتصاد کشور اصلاح شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری درخصوص نقش گمرک در توسعه اقتصاد کشور گفت: مدیریت گمرک کشور در ماه های اخیر ضعف داشته، که این موضوع برای تحول در اقتصاد کشور غیرقابل قبول است و باید روند موجود اصلاح شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علی رغم اینکه درباره ضعف مدیریت گمرک با وزیر اقتصاد مذاکراتی وجود داشته اما همچنان تعامل کارشناسی و مناسبی بین گمرک با فراکسیون گمرک وجود ندارد. عدم ساماندهی وضعیت مدیریت گمرکات کشور باعث می شود عملکرد وزرات اقتصاد زیر سوال برود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تصریح کرد:عملکرد مدیریتی کرباسیان در گمرک کشور خوب بود اما روند مناسب عملکردی گمرک ادامه پیدا نکرد و دربخش های مختلف مانند سامانه های گمرکی و رسیدگی به حقوق مردم، در حال حاضر ضعف وجود دارد.

انتقاد از طولانی بودن زمان ترخیص کالا در گمرک

دلخوش اباتری ادامه داد:در حال حاضر قوانین گمرکی نیاز به اصلاح دارد اما در این زمینه مدیریت گمرک تعاملات لازم را ندارد و پیشنهادها و دغدغه های که باید در بازنگری قوانین گمرکی، لحاظ شود به مجلس ارسال نداشته اند.

وی تصریح کرد:در حال حاضر ترخیص کالا در گمرک با تاخیر انجام می شود و برای انجام برخی  امور گمرکی روند زائد اداری ایجاد شده که باید وزیر اقتصاد موارد مذکور را مورد رسیدگی قرار دهد.     

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد:عملکرد گمرک در 6 ماه گذشته ضعیف بوده و در صورتی که وضعیت موجود ادامه یابد اقتصاد کشور با زیان روبرو می شود و روند مبادلات اقتصادی با چالش روبرو می شود.