کامیون حامل مواد مخدر ترانزیتی تحت رویه کارنه تیر در گمرک به دام انداخته شد.

این راننده خارجی که با خود 5400 عدد قرص ترامادول و 545 گرم شیره تریاک از ترکمنستان به ترکیه ترانزیت می کرده حتی با پیشنهاد رشوه 3000 دلاری به مامورین گمرک لطف آباد (خراسان رضوی) موفق به قاچاق نشد و موارد بالا ضبط و توقیف گردیدند.