بوشهر- ایرنا- ناظر گمرکهای استان و مدیرکل بوشهر گفت: سامانه جامع امور گمرکی علاوه بر افزایش سرعت و دقت تشریفات گمرکی زمینه کاهش هزینه ترخیص کالا برای فعالان تجاری را فراهم کرده است.

به گزارش ایرنا، بهنام نوروزی روز چهارشنبه در جریان بازدید مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر از گمرک بوشهر افزود: این سامانه در سالم سازی محیط کسب وکار، ساده سازی فرآیندهای تجارت خارجی، کاهش میزان تخلفات و اشتباهات و افزایش عواید گمرکی نقش تاثیرگذاری ایفا کرده است.
وی بیان کرد: یکی از اهداف مهم گمرک در بحث تسهیل تجارت، کوتاه کردن زمان ترخیص کالاست زیرا کاهش زمان ترخیص کالا کمک مؤثری به پایین آمدن هزینه تولید خواهد کرد.
بهادر بهمنی مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با تاکید بر روان سازی تعامل دو سویه بین گمرک و امور مالیاتی گفت: افزایش تعامل دو سویه بین این دو سازمان بطور قطع باعث پیشرفت اقتصادی و وصول درآمدهای دولت خواهد شد.
در این بازدید مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر و هیات همراه علاوه بر بازدید میدانی از محوطه گمرک از واحد فیزیکی پنجره واحد تجارت فرامرزی و نحوه فعالیت سازمانهای مرتبط با امر تجارت در این پنجره دیدن کردند.