مراحل واردات کالا را به دو دسته تقسیم بندی می نماییم

بخش اول : بازرگانی و نامه نگاری بخش دوم ترخیص کالا

بخش اول شامل :

درخواست قیمت

درخواست کاتالوگ و اطلاعات وپروفایل فروشنده

چانه زنی قیمت و اخذ تخفیف

نهایی کردن سفارش

اخذ  پروفرما

پرداخت بین المللی

انتخااب اعتبار اسنادی

انتخاب نوع پرداخت

هماهنگی برای بازرسی و استاندارد اجباری

هماهنگی حمل و نقل بین المللی

معرفی شرکت حمل

مطلع شدن از زمان تقریبی حمل

هماهنگی برای تعیین نام گیرنده کالا  در صورت داشتن کارت بازرگانی نام شخص خریدار و در غیر اینصورت اجاره کارت بازرگانی

درصورت بروز مشکل نامه نگاری برای اختلاف و شکایت و در صورت رضایت نامه  نگاری در خصوص اخذ نمایندگی 

بخش دوم

انجام ثبت سفارش

دریافت مجوزهای لازم

دریافت اصل اسناد حمل از فروشنده

پیگیری رسیدن کالا به گمرکات و دریافت اعلامیه ورود

دور اظهاری

پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه های مرتبط با ترخیص کالا

حمل کالا به انبار پس از ترخیص

و در نهایت:

پبگیری ها ی گمرکی شامل:

1- پیگیری اسناد در دفاتر تعرفه و ارزش جهت اختلافات تعرفه ای و تفاوت ارزش(کسر دریافتی ویا بیش بود ارزش)

2- تعیین تعرفه(انوانتر) در دفتر تعرفه گمرک ایران بصورت کتبی

3- ثبت ارزش صادراتی کالا در سی دی ارزش گمرک ایران

4- پیگیری و اخذ مجوزهای وارداتی و صادراتی ، اختلافات در واردات کالا و ممنوعیتهای گمرکی،در دفاتر واردات و صادرات

5- شرکت در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و اخذ نتیجه نهایی

6- شرکت در کمیسیون تجدید نظر

جهت آشنایی با مراحل واردات با گروه بازرگانی ابراهیمی همراه باشید .