واردات خودرو برای همگان آزاد خواهد شد و حقوق ورودی خودروهای بالاتر از 30 هزار دلار بیشتر می گردد.تا کنون حقوق ورودی خودرو های زیر 1500 سی سی 40% وخودروهای زیر 2500 سی سی 50% بوده است

ثبت سفارش خودروهای سواری توسط نمایندگی ها تا سقف 3000 دستگاه و ارزش 100میلیون دلار در سال مجاز است.

سود بازرگانی خودرو های بین 30 هزار دلار تا 40 هزار دلار -30%

سود بازرگانی خودروهای بین 40 هزار دلار تا 50 هزار دلار 50%

و سود بازرگانی خودروهای بالاتر از 50 هزار دلار تا 60 هزار دلار – 75%

بالاتر از 60 هزار دلار 100%

آیا می دانید خودروهای هیبریدی و برقی از پرداخت  سود بازرگانی مازاد بر سود بازرگانی فعلی مستثنی هستند و صرفا حقوق ورودی درج شده در کتاب مقررات صادرات و واردات برای آن ها محاسبه می گردد .

در گذشته ترخیص خودروهای سواری با حجم 2500 سی سی به بالا امکانپذیر نبوده و در صورت متروکه شدن هم قابل عرضه به بازار نمی باشد و صرفا می توان آن ها را مرجوع کرد ، پس این خودرو ها حتی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع داده نمی شود  ،ولی طبق بند 2 تصویب نامه شماره ت/166315 ثبت سفارش خودروهای سواری با حجم موتور بیش از 2500 سی سی آزاد می گردد .

جهت انجام مشاوره برای ترخیص خودرو سواری با  گروه بازرگانی ابراهیمی ، حق العملکار رسمی گمرک تماس حاصل نمایید .