شما عزیزان می توانید بخشنامه گمرک در خصوص ارقام گیاهی مجاز واردات بدون نیاز اخذ مجوز دفتر استاندارد بازرگانی رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه