شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک در مورد فهرست تعرفه های گمرکی جهت اعمال ممنوعیت یا محدودیت رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه