شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک در مورد:

بخشنامه103_98

🔶 اعلام ارزش CBU برخی برندهای موتورسیکلت در اجرای تبصره 6 قانون خودرو

بخشنامه104_98

🔶 اعلام ارزش خودرو سواری HYUNDAI مدل سال 2019 در اجرای تبصره 6 قانون خودرو

از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه