بخشنامه 95/210/31993 :واردات و ثبت سفارش کالاهای لوازم خانگی فقط از طریق نمایندگی های رسمی

مرکز اصناف و امور بازرگانی برای ساماندهی واردات لوازم خانگی طی نامه 60/82194 مورخ 1395/4/8 لیست افراد مجاز دارای نمایندگی را ارائه داد که از این به بعد ثبت سفارش کالاهای لوازم خانگی صرفا توسط نمایندگی ها ارائه خدمات پس از فروش امکان پذیر است و این موضوع به گمرک ابلاغ گردید.