شما عزیزان می توانید بخشنامه گمرک در خصوص تاکید بر ممنوعیت واردات قراضه های آهنی و ضایعات فلزی از کشور عراق و افغانستان به دلیل آلودگی رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه