شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک به تاریخ 11 آذر96 رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه