بخشنامه 95/210/32005 : شرایط واردات بذر گلرنگ جهت کاشت از چین و ترکیه

با توجه به نامه شماره 12188/730  مورخ 1395/5/19  برای واردات

بذر گلرنگ CARTHAMUS TINCTORIUS  از کشور چین

بذر گلرنگ CARTHAMUS TINCTORIUS   از کشور ترکیه

واردات محصولات فوق در لیست کالاهای قرنطینه ای با ریسک متوسط قرار دارد و نیاز به بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.

شرایط قرنطینه واردات بذر گلرنگ از کشور چین و ترکیه طی بخشنامه مرداد 95:

  • گواهی بهداشت از وزارت کشاورزی چین
  • ضد عفونی در کشور چین و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت
  • بذر گلرنگ باید ار عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذر علف هرز، حشرات و علائم بیماری باشد.
  • بخش های مختلف محموله باید بسته بندی شده باشد و لیبل جنس و گونه آن روی آن چسبیده باشد
  • در مرز ورودی و در گمرک مقصد ترخیص کارشناسان قرنطینه محموله را بررسی می کنند اصل گواهی بهداشت را باید به آن ها ارائه کرد
  • اگر محموله ای به تشخیص مامور قرنطینه آلوده باشد و بتوان ضد عفونی کرد ، می توان آلودگی را با پرداخت هزینه ضد عفونی از طریق صاحب کالااز بین برد و چنانچه نشود امحا یا عودت داده می شود.
  • ترانزیت داخلی بذر گلرنگ با ارئه اصل مدارک مورد نیاز انجام خواهد شد
  • در صورتی که محموله از طریق کشور واسطی ارسال گردد، باید کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدا که توسط کشور صادر کننده مهر شده در مرز ورودی وگمرک ترخیص ارائه گردد.