شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک در مورد حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش یک ماه است  (ملاک رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی تاریخ پروفرما می باشد) رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه