شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک در مورد کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه و تاریخ ورود آنها به کشور رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه