شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک در مورد:

بخشنامه108_98

🔶 اعلام ارزش دامپتراک مارک NHL مدل سال 2019 در اجرای تبصره 6 قانون خودرو

بخشنامه110_98

🔶 ضایعات حاصله از فرآیند تولید شمش  سرب با عیار 99%

🔶 نحوه امکان استفاده از ضایعات حاصله در فرآیند تولید شمش سرب

بخشنامه109_98

🔶 اعلام ارزش وانت دو کابین کاپرا مدل سال 2019 در اجرای تبصره 6 قانون خودرو 👆

را از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه