شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک در مورد فهرست تغییرات تعرفه ای جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال۹۶ رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه