شما عزیزان می توانید بخشنامه های گمرک در مورد عدم نیاز به اخذ ثبت سفارش برای ترخیص کالا تحت رویه ورود موقت (ابلاغ نظر بانک مرکزی : در صورتیکه نیاز به تامین ارز نداشته باشند مشمول ضوابط ثبت سفارش نمی باشند) رو از وب سایت گروه بازرگانی ابراهیمی دانلود نمایید

لینک مستقیم دانلود بخشنامه